Avrupa Birliği Bütçesinin Çeyreğini İklim Değişikliği ile Mücadeleye Ayırıyor

Avrupa Birliği yönetimi, yeni ekonomik ve siyasi zorlukların bloğun çevre kirliliğine karşı mücadelesindeki kararlılığını zayıflatmasına izin vermemek için gelecek çok yıllık bütçesinde mevcut fonların %25’inin iklim değişikliğiyle ilgili faaliyetlere ayrılmasını teklif etmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun 2 Mayıs’ta önereceği 2021-2027 bütçesi, emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması için ayrılan fonları büyütecek. Fonlar bölgesel yardım, ulaşım, araştırma ve dış ilişkiler gibi politikalar altında tahsis edilecek. Her ne kadar Avrupa’nın politik öncelikleri Brexit ile değişiyor olsa da, Avrupa Birliği, sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması için sürdürülen küresel çaba ve temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimde lider pozisyonunu korumak istiyor. Blok, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar, 1990 yılına oranla, en az %40 oranında azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketimindeki payını en az %27’ye çıkarmayı amaçlıyor. Bloomberg

Website Security Test
X