Avrupa’nın Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimi İlk Defa Fosil Yakıtları Geçti

Avrupa kıtasında tarihte ilk defa, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı fosil yakıtlardan üretilen elektrik miktarını geçti. 2020’de AB’nin tükettiği elektriğin %38’i yenilenebilir enerji kaynaklarından %37’si ise fosil yakıtlardan sağlandı. Geçtiğimiz yıl, AB ülkeleri içinde kömürden üretilen elektrik miktarı %20 düşüş gösterdi. AB’nin 2020’de ürettiği elektrik, 2015’te ürettiği elektrikten %29 daha az emisyon salınımına sebep oldu. CNN