DEK Türkiye Olağan Genel Kurul Toplantısı

Malumları olduğu üzere; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneğimiz 2017-2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 2’nci maddesi, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgeleri ve Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararları gereğince, 2020 yılı Mart ayından bu yana yapılamamıştır.

Bu defa, İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelgesine istinaden Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.03.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla, derneklerin genel kurul toplantılarını hangi koşullar altında yapabilecekleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Alınan tedbirlere uyulmak suretiyle; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2020 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısı, 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10.00’da “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10, 06530, Çankaya – Ankara” adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluk aranmaksızın 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na tüzel kişilerin temsille görevlendirdikleri kişilerin yetkilendirilmelerine ilişkin yazı ile gerçek kişilerin fotoğraflı kimlikleriyle katılımını dileriz.

Gündem için tıklayın