Hayrettin KURT

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü olarak görev yapan Hayrettin KURT, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. KURT, 2002-2007 yılları arasında TBMM’de, 2007-2010 yılları arasında Denizcilik Müsteşarlığı’nda, 2010-2016 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda görev yapmıştır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan KURT, Türk Uluslararası Gemi Sicili konulu yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

X