DEK Atölye

Nükleer Enerji / 5
Mehmet Zeki BAŞKURT

DEK Atölye Programında Nükleer Enerji eğitimlerinin beşincisinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkan v. Sn. Mehmet Zeki BAŞKURT konuğumuzdu. Sn. BAŞKURT tarafından “Türkiye’nin Nükleer Santral Projeleri ve Kurumsal Yapısı” konusunda eğitim verilmiştir.

Enerji Verimliliği / 2
Hüseyin Can TOPCAN

DEK Atölye Programında Enerji Verimliliği eğitimlerinin ikincisinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eğitim ve Etüt Grup Koordinatörü Sn. Hüseyin Can TOPCAN konuğumuzdu. Sn. TOPCAN tarafından “Enerji Yönetimi ve Enerji Etütleri” konusunda eğitim verilmiştir.

Sunumu indirmek için tıklayın

Nükleer Enerji / 4
Tuğrul Çağrı CİNKARA

DEK Atölye Programında Nükleer Enerji eğitimlerinin dördüncüsünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkan v. Sn. Tuğrul Çağrı CİNKARA konuğumuzdu. Sn. CİNKARA tarafından “Nükleerde 3s Kavramı ve Hukuki Çerçeve” konusunda eğitim verilmiştir.

 

Enerji Verimliliği / 1
Akife YILMAZ

DEK Atölye Programında Enerji Verimliliği eğitimlerinin ilkinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Sn. Akife YILMAZ konuğumuzdu. Sn. YILMAZ tarafından “Enerji Verimliliği Politikaları” konusunda eğitim verilmiştir.

Nükleer Enerji / 3
Kübra ŞENGÜL

DEK Atölye Programında Nükleer Enerji eğitimlerinin üçüncüsünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Sn. Kübra ŞENGÜL konuğumuzdu. Sn. ŞENGÜL tarafından “Nükleer Santraller, Toplum ve Çevre” konusunda eğitim verilmiştir.

Sunumu indirmek için tıklayın

Nükleer Enerji / 2
Özkan ÖZTÜRK

DEK Atölye Programında Nükleer Enerji eğitimlerinin ikincisinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Sn. Özkan ÖZTÜRK konuğumuzdu. Sn. ÖZTÜRK tarafından “Dünyada Nükleer Enerji ve Son Yaklaşımlar” konusunda eğitim verilmiştir.

Sunumu indirmek için tıklayın

Nükleer Enerji / 1
Volkan TÜRKEŞ

DEK Atölye Programında Nükleer Enerji eğitimlerinin ilkinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Sn. Volkan TÜRKEŞ konuğumuzdu. Sn. TÜRKEŞ tarafından “Nükleer Enerji ve Teknolojiler” konusunda eğitim verilmiştir.

Sunumu indirmek için tıklayın

DEK-TANAP Akademi II / 6
Duygu Pınar ÖZTÜRK – İlkin NAGHİYEV – Çağdaş GÜNGÖR

DEK Atölye Programında DEK-TANAP Akademi eğitimlerinin ikinci bölümünün sonuncusunda, TANAP Raporlama ve Risk Müdürü Sn. Duygu Pınar ÖZTÜRK, TANAP Boru Hattı Planlama Müdürü Sn. İlkin NAGHİYEV ve TANAP Kıdemli Planlama Mühendisi Sn. Çağdaş GÜNGÖR konuğumuzdu. Sn. ÖZTÜRK, Sn. NAGHİYEV ve Sn. GÜNGÖR tarafından aşağıdaki konularda eğitim verilmiştir.

DEK-TANAP Akademi II / 5
Muhammet Ali SAĞLAR – Ahmet KELEŞOĞLU

DEK Atölye Programında DEK-TANAP Akademi eğitimlerinin ikinci bölümünün beşincisinde, TANAP Maliyet Müdürü Sn. Muhammet Ali SAĞLAR ve TANAP Kıdemli Yapım Müdürü-İstasyonlar Sn. Ahmet KELEŞOĞLU konuğumuzdu. Sn. SAĞLAR ve Sn. KELEŞOĞLU tarafından aşağıdaki konularda eğitim verilmiştir.

DEK-TANAP Akademi II / 4
Fikri ÖZGÜVEN – Gökhan DEVRAN

DEK Atölye Programında DEK-TANAP Akademi eğitimlerinin ikinci bölümünün dördüncüsünde, TANAP Kıdemli Yapım Müdürü (Lot 1, 2), Kıdemli Yapım Müdürü (Projeler ve Modifikasyonlar) Sn. Fikri ÖZGÜVEN ve TANAP Kıdemli Yapım Müdürü (Lot 3, 4) Sn. Gökhan DEVRAN konuğumuzdu. Sn. ÖZGÜVEN ve Sn. DEVRAN tarafından aşağıdaki konularda eğitim verilmiştir.