DEK GÜNCEL

Yeşil Hidrojen Maliyet Azaltma Raporu

Daha fazla ülke derin karbondan arındırma stratejileri izledikçe, hidrojenin oynayacağı rol de daha önemli hale gelecektir. Bu, özellikle doğrudan elektrifikasyonun zor olduğu yerlerde ve çelik, kimyasallar, uzun yol taşımacılığı, denizcilik …

Devamını Oku

Termal Enerji Depolama İnovasyon Görünümü Raporu

ÖZET Küresel enerji sisteminin Paris Anlaşması doğrultusunda dönüşümü, her türlü enerji kullanımında yenilenebilir enerji payının hızlı bir şekilde artırılmasını gerektiriyor. Termal enerji depolama (TED) teknolojileri, enerji üretimi, endüstri ve binalardaki …

Devamını Oku

Açık Deniz Yenilenebilir Enerji Raporu

ÖZET Okyanuslar, sürdürülebilir kullanıma dayalı bir “mavi ekonomi” oluşturabilecek kadar bol miktarda yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Kendi içsel yenilenebilir enerji potansiyellerinin yanı sıra, dünyadaki okyanuslar diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesi …

Devamını Oku

2020 Küresel Yenilenebilir Enerji Finansmanı Raporu

ÖZET Yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırım, 2013 ve 2018 yılları arasında 1,8 trilyon ABD Doları kümülatif tutarla önemli ilerleme kaydetti. Teknolojideki gelişmelerden ve tedarik mekanizmalarının değişen piyasa koşullarına uyarlanmasından kaynaklanan …

Devamını Oku

Yeşil Hidrojen Raporu

ÖZET Enerji dönüşümü, elektrik üretiminde fosil yakıtlardan güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklara büyük bir geçişi, daha fazla enerji verimliliği ve enerji kullanımlarının arabalardan, binalarda ısıtma ve soğutmaya kadar yaygın …

Devamını Oku