Rapor Özetleri

Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2018

YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI 2017 yılında elektrikli otomobil satışları rekor miktarla 1 milyon adedi aştı. Bu durum, 2016 yılına göre elektrikli otomobil satışlarında %54’lük bir büyümeyi gösterdi. Elektrikli otomobil satışlarında …

Devamını Oku

Offshore Enerji Görünümü

Deniz üstünde (offshore) üretilen enerji, küresel petrol ve doğalgaz arzının en önemli parçası olmakla beraber yenilenebilir enerji kaynaklı üretimde de giderek daha önemli bir rol oynayabilir. Kaynaklar fazla olmasına rağmen …

Devamını Oku

Shell LNG Outlook 2018

KISA BİR BAKIŞ 1.   Dış Etkenler Doğalgaz ve LNG’ye Daha Fazla Fırsat Sunuyor Farklı seviyelerdeki politikalar doğalgaz ve LNG’yi desteklemektedir. Doğalgaz yenilenebilir enerji üretimini desteklemekte ve daha temiz bir enerji …

Devamını Oku

Dönüşüm Sürecinde Yenilenebilir Enerji Politikaları

Yenilenebilir enerjide son on yıldır göze çarpan bir gelişim gözlemlenmektedir. Tartışmasız olarak yenilenebilir enerji küresel enerji dönüşümünde, enerji verimliliği ile birlikte, lider rol oynamaktadır. İnovasyon, artan rekabet ve politika desteği …

Devamını Oku

Kayıtzincirinin Gelişen Rolü

Dünya Enerji Konseyi’nin ana yayınlarından biri olan “World Energy Issues Monitor”un son raporunda enerji liderleri “blockchain”, ya da kayıtzinciri, teknolojisini enerjide öncelikli eylem gerektiren kritik belirsizlikler arasına koymuştur. Kayıtzinciri teknolojisi, …

Devamını Oku

2017 Yılı Yenilenebilir Enerji Maliyetleri

Yenilenebilir enerji maliyetleri düştükçe, elektrik üretim ihtiyacını karşılamada yenilenebilir kaynaklar daha rekabetçi hale geliyor. 2017 yılında devreye alınan projeler için maliyetler düşmeye devam etti. Projelerin çoğunun üretim maliyeti fosil yakıt …

Devamını Oku

2018 Enerji Görünümü: 2040’a Bakış

“Outlook for Energy” ExxonMobil’in 2040 senesine kadar geçecek olan sürede enerji arz ve talebindeki beklentilerini değerlendirdiği raporudur. Rapor köklü bir değişim sürecinden geçmekte olan enerjide bu süreci etkileyen faktörleri incelemiş, …

Devamını Oku
X