Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Ertelenmesi, 18 Eylül / 7 Ekim 2020

Sayın Üyemiz,

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısının 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantının çoğunluk aranmaksızın 6 Nisan 2020 Pazartesi günü, aynı saat ve yerde yapılacağı hususları bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli ve 89780865 – 153 – E.5361 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesiyle Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid­19) salgınından Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurullarının ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hâriç) 16.03.2020 Pazartesi 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendiği hususu duyurulmuştur.

Söz konusu genelge ve genelgede belirtilen gerekçeler nedeniyle, Derneğimiz Yönetim Kurulunca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 77’nci maddesi ile 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, çağrısı yapılan olağan genel kurul toplantısının altı ay süreyle geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısı 18 Eylül 2020 Cuma günü, saat 10.00’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluk aranmaksızın 7 Ekim 2020 Çarşamba günü, aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na tüzel kişilerin temsille görevlendirdikleri kişilerin yetkilendirilmelerine ilişkin yazı ile gerçek kişilerin fotoğraflı kimlikleriyle katılımını dileriz.

Gündem için tıklayın

X