Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Ertelenmesi, 6 Kasım / 13 Kasım 2020

Sayın Üyemiz,

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısının 30 Mart 2020 Pazartesi günü, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantının çoğunluk aranmaksızın 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yapılacağı yazımızla bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli ve 89780865 – 153 – E.5361 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri” konulu derneklerin genel kurul toplantılarının anılan tarih itibariyle ertelenmesine ilişkin genelgesi üzerine çağrısı yapılan olağan genel kurul toplantısının altı ay süreyle geri bırakıldığı ve buna göre Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısının 18 Eylül 2020 Cuma günü, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantının çoğunluk aranmaksızın 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yapılacağı hususu da bildirilmişti.

Bu defa; 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder” hükmüne yer verilmiş olup, İçişleri Bakanlığı’nın 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı genelgesiyle, anılan Kanun’da öngörülen süre üç ay (31.10.2020 tarihine kadar) uzatılmış ve ertelenen genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması öngörülmüştür.

7244 sayılı Kanun’un emredici hükmü ve İçişleri Bakanlığı’nın COVID-19 salgını nedeniyle çıkardığı genelgeler uyarınca, Derneğimiz Yönetim Kurulunca; ilgi (a) yazımıza dayanak teşkil eden Yönetim Kurulu kararının iptaline çağrısı yapılan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısının 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 74 ila 78’inci, 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 14’üncü ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği Tüzüğü’nün 12’nci maddeleri uyarınca 6 Kasım 2020 Cuma günü, saat 10.00’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılması, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantının çoğunluk aranmaksızın 13 Kasım 2020 Cuma günü, aynı saat ve yerde yapılmasına ve bu durumun geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısı 6 Kasım 2020 Cuma günü, saat 10.00’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluk aranmaksızın 13 Kasım 2020 Cuma günü, aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na tüzel kişilerin temsille görevlendirdikleri kişilerin yetkilendirilmelerine ilişkin yazı ile gerçek kişilerin fotoğraflı kimlikleriyle katılımını dileriz.

Gündem için tıklayın

X