Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Ertelenmesi

Sayın Üyemiz,

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2017 – 2019 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısının 6 Kasım 2020 Cuma günü, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantının çoğunluk aranmaksızın 13 Kasım 2020 Cuma günü yapılacağı bildirilmişti.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 tarihli ve 2020/76 sayılı kararı üzerine Yönetim Kurulumuzun 19.10.2020 tarihli ve 11/20 sayılı kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Toplantı günü, saati ve yerinin pandeminin seyrine göre yetkili kurumların alacağı kararlara uygun olarak bilahare belirlenecek olup, bu durum toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak duyurulacaktır.

X