Enerji Trendleri
Dr. Oğuz CAN

Genç Enerji Profesyonelleri Çalışma Grubumuzun DEK Atölye çalışmasında bu hafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz CAN konuğumuzdu. Sayın Can Genç Enerji Profesyonellerimize gerçekleştirdiği sunumda;

 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün Faaliyet Haritası,
 • Sektörün dönüşümüne işaret eden geçmiş sinyallerin sonuçları ve geleceğe dair bu işaretleri okumanın önemi, rakamlarla Dünya’da ve Türkiye’de Enerji ve Yenilenebilir Enerji’deki güncel eğilimler,
 • Inovasyon ve yenilikçi yaklaşımların adapte edilmesinde karşılaşılan güçlükler ve bunlarla başa çıkılması için tavsiyeler,
 • İklim Değişikliği ve iklim değişikliğine etkiler,
 • Milli Enerji ve Maden Politikamızda Yenilenebilir Enerji, YEKA’lar ve Enerji Verimliliğinin yeri,
 • Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı,
 • Akıllı Şehirler,
 • Enerji’de Dijitalleşme,
 • Tüketim Yerinde Üretim,
 • Isı Pompaları,
 • Led Aydınlatma,
 • Kritik Teknolojiler,
 • Enerji Depolama ve Trendleri,
 • Elektrikli Araçlar,
 • Akıllı Ölçüm Teknolojileri,

başlıklarında önümüzdeki yakın dönemde enerji sektöründe gündem oluşturması beklenen trendleri katılımcılarla birlikte analiz etmiştir.

Sunumu İndirmek İçin

X